Sao khi cập nhật có Mi Ai nha
Còn về việc sử dụng thì không biết cách sử dụng