Mọi người ơi cho em hỏi với.Em đã gỡ cài đặt second space rồi, cũng không có cài google play services ở second space mà nó lại báo lỗi vậy. Giờ làm như thế nào mng giúp em với.