เสียงแทรกจนน่ารำคาญ เสียงดังเป็นคลื่นๆ  
ใครเป็นบ้างคับ เครื่องเก่าradmi 5  ก็เป็น