ขณะที่เราล็อกหน้าจออยู่จะทำให้มันไม่เด้ง ติ้งๆๆ ขึ้นมายังไงครับ แต่ว่าพอกดปุ่มเปิดจะแสดงข้อความปกติ คือให้มันแสดงแจ้งเตือนหน้าจอล็อกแต่ไม่ให้มันเด้งขึ้นมาตอนที่จอดำอยู่อ่ะครับ