In order to fulfill the basic functions of our service, the user hereby agrees to allow Xiaomi to collect, process and use personal information which shall include but not be limited to written threads, pictures, comments, replies in the Mi Community, and relevant data types listed in Xiaomi's Private Policy. By selecting "Agree", you agree to Xiaomi's Private Policy and Content Policy .
Agree

MIUI chung

Master Bunny

sadsad Author | from Redmi Note 7

#41

Zeroll
cho m xin link tải với

http://en.miui.com/getrom.php?r=360&m=yes&app=false link đây
2019-08-22 19:24:52

Advanced Bunny

6212670132 | from Redmi Note 7

#42

Tác giả chi mình hỏi. Sao máy mình lại k có mục chọn gói cập nhật v?
2019-08-22 20:20:36

Advanced Bunny

Hữu Bảo | from Redmi Note 7

#43

các bác lên rồi cho e hỏi vụ báo thời gian sạc pin đã fix chưa ạ
2019-08-22 21:10:25

Rookie Bunny

6225760133 | from Redmi Note 7

#44

sadsad
vào cài đặt hệ thống,chọn gói cập nhật,xem lưu ở chỗ nào thì ấn vào đó

vẫn up k đc bạn ơi.. mỗi lần chọn vào gói cập nhật nó lại tải cái gì ấy.
2019-08-22 21:35:56

Rookie Bunny

6185052617 | from Redmi Note 7

#45

x minh chưa thấy cập nhật
2019-08-22 21:39:10

Master Bunny

sadsad Author | from Redmi Note 7

#46

6212670132
Tác giả chi mình hỏi. Sao máy mình lại k có mục chọn gói cập nhật v?

ấn 10 lần vào số 10
2019-08-22 21:43:52

Master Bunny

sadsad Author | from Redmi Note 7

#47

6225913698
xinh link tải bản cập nhật vs

tớ gửi rồi đấy
2019-08-22 21:44:51

Master Bunny

sadsad Author | from Redmi Note 7

#48

6185052617
x minh chưa thấy cập nhật

update thủ công thôi
2019-08-22 21:45:42

Master Bunny

sadsad Author | from Redmi Note 7

#49

6225760133
vẫn up k đc bạn ơi.. mỗi lần chọn vào gói cập nhật nó lại tải cái gì ấy.

bạn phải tải link này về
http://en.miui.com/getrom.php?r=360&m=yes&app=false link đây
bạn phải tải link này về
2019-08-22 21:47:57

Master Bunny

sadsad Author | from Redmi Note 7

#50

6225760133
vẫn up k đc bạn ơi.. mỗi lần chọn vào gói cập nhật nó lại tải cái gì ấy.

tải về xong nhớ lưu ở thư mục nào,xong vào cập nhật hệ thống ấn vào dấu ... chọn mục chọn gói cập nhật .xong vào thư mục bạn vừa tải link về ấn vào đó
2019-08-22 21:51:38
please sign in to reply.
Sign In Sign Up

sadsad

Master Bunny

 • Followers

  31

 • Threads

  53

 • Replies

  1578

 • Points

  6570

Check-in 3 jours
Check-in 7 jours
Check-in 21 jours
Check-in 40 jours
Check-in 70 jours
Newbie Member
200k Member
MIUI 9th Birthday

Read moreGet new
Copyright©2016-2019 Xiaomi.com, All Rights Reserved
Content Policy
Quick Reply To Top Return to the list