มีใครเคยเป็นไหมครับ เวลาชาร์จกับพาวเวอร์แบงค์ ชาร์จเข้า แต่พอมาเสียบหัวชาร์จ ที่เสียบกับปลั๊กไฟค้างไว้ ชาร์จไม่เข้า แต่พอเวลา ชัก Adapter ออกแล้วเสียบเข้าใหม่ ชาร์จเข้า เรื่องปกติไหมครับ