ไช้งานดีมากครับ แต่วันแรกที่ซื่อมาไม่มีฟรีมไห้ จอเป็นรอยเรย