ตามหัวข้อเลยครับ ทั้งนี้ทั้งนั้น ผมไม่ได้เสียบหูฟัง อะไรใดเลย ดังมากจริงๆ รบกวนผู้รู้ครับ.