มีวิธีแก้ไหมครับ เวลามีข้อความหรือแจ้งเตือนอะไรจะไม่แสดงบนหน้าจอตอนที่ล็อคครับ