Chức năng chính:
 • ► Từ điển Anh Việt có phiên âm và phát âm chuẩn.
 • ► Từ điển Anh Anh, chuyên ngành, từ đồng nghĩa phản nghĩa.
 • ► Chức năng dịch câu văn, đoạn văn từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại.
 • ► Tra từ Việt Anh hơn 200.000 từ dịch chuẩn.
 • ► Chức năng nhắc nhở học từ vựng hàng ngày, bạn hãy đánh dấu từ cần nhắc nhở và chọn số lần nhắc nhở.
 • ► Hỗ trợ học 3000 từ tiếng Anh oxford cơ bản.
 • ► Cho phép mở cửa sổ tra nhanh, bạn vừa mở ứng dụng đọc báo tiếng Anh vừa tra từ mà không phải thoát ứng dụng đọc báo.
     Tính năng Mới
 • Cập nhật thư mục từ của bạn.
 • Khắc phục lỗi dịch văn bản.
 • Cập nhật game học từ vựng.
 • Cho phép tạo thư mục cho từ vựng.

Link download : https://bitly.vn/8bv9