Các bạn cho hỏi hỏi có cách nào để hiện tên người gọi đến trên miband 4 mà không cần chuyển ngôn ngữ máy androi sang tiếng anh không ạ?
Cám ơn ạ!