Cho mình hỏi mi band nói chung và mi band 4 nói riêng tính lượng calo dựa trên cái j, mình có tham khảo trên mạng 2000 bước=100kcal nhưng trên miband 4 của mình thì chỉ có 56 kcal, ở chế độ exercise mình ngồi yên và để ý khi mình mở sáng màn hình thì miband 4 tính số kcalo nhiều hơn khi tắt