Có ai bị như e ko. Bật hiển thị vân tay rồi mà vẫn phải bật sáng màn hình lên mới thấy .rom eu 9.6.20 ạ