Mình không biết phải do cập nhật lên bản miui cn stable mới nhất không mà mipad của mình bị lock lại và không thấy mục install via usb trong tùy chọn nhà phát triển.

có bạn nào bị giống mình không???