sao cái quay phim màn hình bỏ cái ghi âm thanh không của máy rồi ạ?, bây h mic không âm khó chịu và có nhiều cái mình quay chỉ muốn âm của máy thôi chứ không có âm thanh ở ngoài nghe rè nữa