SaHa Gaming
à . mình có rồi . tại là máy tiếng tàu nên k biết

nó chuyện ảnh v k biết có tốn pin ko