S tớ tải liên quân về chơi đc máy ván . Xoq thoát vô lại nó hiện màn hình đen v ai bk chỉ với mjk sài remid 7