Mua máy về giải trí mà chơi game cứ mâtd kết nối ra lưới face xem youtube bình thường cứ bị ntn ức chế vc mua về giải trí mà càng thêm ức chế đề nghị nhà mi cho redmi 7 cập nhật lên bản nào fix đc lỗi này gấp nhé ức chế vc