Hồi trước chơi liên quân mạng ổn định xanh. Nhưng từ hôm 28/5 đến giờ chơi liên quân bị lang ping liên tục. Mặc dù 3G/ 4G full và tốc độ cao xem phim full HD vẫn được nhưng vào game là lại bị lang liên tục xin ý kiến khắc phục