Mới hạ xuống 10.2.3.0 rồi ạ, mượt phê lòi. Bản 10.3 thật sự là lag và nhiều bug quá @@