Mình cũng như mọi người đến bước đăng nhập đó là nó cứ load mãi ko đăng nhập được.Đã tìm mọi cách mf chưa thấy dduocj.Bác nào đã làm ok  tư vấn anh với