Có ai biết cách khắc phục lỗi gõ tiếng việt trên rom china là bị lỗi phông không ạ?