Dear all,
Có bạn nào biết khi khởi động lại máy thì app tự chạy không.
Ví dụ: khởi động lại máy thì tự chạy zalo, viber hoặc một số app mình chỉ định.
Mình vào mục autostart chọn ứng dụng cần chạy rồi. Tuy nhiên khởi động lại máy thì nó không chạy nữa. Nhiều khi ai đó gửi tin nhắn vào zalo không biết. Cho đến khi mở zalo thì mới biết.
Mình thấy một số dịch vụ của Google: Gboad, G service lúc nào cũng ở chế độ running, không biết làm cách nào được như vậy.
Xin mọi người chỉ giúp