Bị lỗi cuộc gọi đến. Máy vẫn mở và đang sử dụng bình thường, nhưng máy khác gọi đến ko dk, mọi người cứ bảo là sao mình tắt máy, mình đã lấy 2 máy gọi nhau thử xem thì đúng thế, gọi đi thì ngon...nhưng gọi đến thì có lúc phải gọi lại 3-4 lần mới dk...bực mình...ai biết chỉ giúp với.