baluu88
máy mình ko có chạm 2 lần để tắt thiết bị

cái đó cho bản Beta, ko có bỏ qua đi bạn.