thanhson187 replied at 2020-04-06 16:29:48
mình không hiểu lắm. Như vậy là có thể vệ sinh hay bắt buộc phải thay thế lõi lọc khi phần mềm báo lõi lọc cần phải thay thế

Bạn thấy còn sử dụng dc thì cứ sài, nhưng thông báo cứ hiện ra thấy khó chịu thôi. Thực ra chỉ cần tháo miếng chip dưới miếng lọc là nó không báo nữa. Mình mua 1 cái lọc lô thay thế giá rẻ, ko có miếng chíp này, ko bao giờ hiện ra thông áo thay lõi nữa ^^!
Nim from Homegift.vn