MIUI có một dịch vụ lưu trữ đám mây miễn phí gọi là Mi Cloud, dịch vụ này giúp đồng bộ hóa dữ liệu của điện thoại Xiaomi với máy chủ. Đây là một dịch vụ vô cùng hữu ích với người dùng, chính vì thế mình luôn bật đồng bộ hóa toàn bộ dữ liệu nhằm đề phòng trường hợp bị mất.Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng mình gặp phải vấn đề là Mi Cloud thông báo bộ nhớ đầy (Vì dung lượng miễn phí chỉ có 5GB).
Nguyên nhân là cứ mỗi lần mình cài đặt lại điện thoại và đăng nhập lại tài khoản Xiaomi thì Mi Cloud lại sao lưu lại Home Screen Apps.

Sau đây mình xin hướng dẫn cách xóa bản sao lưu trên Mi Cloud (Lưu ý: Phải kết nối Internet nhé).
  • Bước 1: Vào cài đặt chọn mục Mi Cloud.
  • Bước 2: Trong mục Mi Cloud chọn Lưu trữ.
  • Bước 3: Chọn Home Screen Apps.
  • Bước 4: Chọn bản sao lưu cần xóa.
  • Các bước có trong ảnh đính kèm.
Chúc các bạn sử dụng điện thoại thật hiệu quả!


Source: lamvd0101 (MIUI.VN)