มีใครเคยจอแตกแล้ว เปลี่ยนที่ศูนย์ของ Mi โดยตรงแล้วบ้างครับ ราคาเท่าไร