เสียงสนทนาปรับสุดแล้วยังเบาต้องไปปรับตรงไหนหรือปล่าวครับ