Sau khi up rom ArrowOS- android 9.0 thì có 1 dãy đen cử chỉ của android 9  
Anh em có app nào ẩn nó để có không gian trống như cư chỉ miui ko ( máy em đã root )