เพิ่งซื้อมาเมื่อวันเสาร์ครับ หนักเกินไป มือจะหักแล้วครับ