1611815112
Tôi nhìn thấy chữ là đếu muốn bình luận rồi chơi bình thường

không bình luận, thì vô chi bạn, mình cũng đâu có rảnh mà đăng bài lên hỏi, có vấn đề ms hỏi chứ, bạn ko thích thì đừng bình luận