Mọi người có ai bị tình trạng sim 2 không gởi được tin nhắn? (sim 1 vẫn gởi bình thường). Mình đã kiểm tra bên nhà mạng họ khẳn định không bị gì