Branch Name
Full Address
Contact Number
แพร่
แม่วังสื่อสาร-บิ๊กซีแพร่
เลขที่ 600 ม.9 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 54000
054-060106
แม่วังสื่อสาร-โลตัสแพร่
เลขที่ 55/4 ม.1 ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่ 54000
054-060103
บิ๊กซี-แพร่
เลขที่ 600 หมู่ที่ 9 ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
098-310-9004
เพชรบูรณ์
บิ๊กซี-เพชรบูรณ์
เลขที่ 939 หมู่ที่ 2 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
092-2468983
บิ๊กซี วิเชียรบุรี
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบล สระประดู่ อำเภอ วิเชียรบุรี จังหวัด เพชรบูรณ์ 67130
-
เชียงราย
แม่วังสื่อสาร-บิ๊กซีเชียงราย
เลขที่ 184 ห้อง 224/1 ม.25 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
052-020143
แม่วังสื่อสาร-โลตัสเชียงของ
เลขที่ 252 ม.10 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
052-020174
แม่วังสื่อสาร-โลตัสแม่จัน
เลขที่ 245 ม.4 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
052-020147
แม่วังสื่อสาร-โลตัสแม่สาย
เลขที่ 156 ม.5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
052-020150
TG FONE บิ๊กซี เชียงราย
เลขที่184 ศูนย์การค้าบิ๊กซีเชียงราย ห้องเลขที่ 2CR206 ม.25ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
053-746-532
แม่วังสื่อสาร-โลตัสพาน
เลขที่ 2567 ม.1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
052-020148
บิ๊กซี-เชียงราย
เลขที่ 184 หมู่ที่ 25 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
091-8591403
น่าน
แม่วังสื่อสาร-บิ๊กซีน่าน
เลขที่ 708 ม.4 ต.ไชยสถาน อ.เมิอง จ.น่าน 55000
-
แม่วังสื่อสาร-โลตัสเวียงสาน่าน
เลขทื่ 725 ม.4 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
054-050105
แม่วังสื่อสาร-โลตัสน่าน
เลขที่ 320 ม.4 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000
054-050101
บิ๊กซี-น่าน
เลขที่ 708 หมู่ 4 ตำบล ไชยสถาน อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน 55000
810362622
ลำปาง
บิ๊กซี-ลำปาง
เลขที่ 65 ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
089-9525500
ลำพูน
แม่วังสื่อสาร-โลตัสป่าซาง
เลขที่ 259 ม.3 อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
052-030312
บิ๊กซี-ลำพูน
เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
085-3699601


พะเยา
แม่วังสื่อสาร-โลตัสพะเยา
เลขที่ 669 ม.3 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
054-070103
แม่วังสื่อสาร-โลตัสเชียงคำ
เลขที่ 369 ม.5 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
054-070101
ตาก
แม่วังสื่อสาร-บิ๊กซีตาก
เลขที่ 18/3 ถ.พหลโยธิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000
055-030110
บิ๊กซี-ตาก
เลขที่ 18/3 ถนนพหลโยธิน ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
091-8396737
เชียงใหม่
เชียงใหม่ เทเลช็อป - เซ็นทรัลพลาซ่า
เลขที่ 321,ชั้น 3 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50100
053-2020-22,086-420-9586
เชียงใหม่ เทเลช็อป - เซ็นทรัลเฟสติวัล
เลขที่ 329,ชั้น 3 99 หมู่ 4 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลฟ้าฮ่าม ถนนมหิดล อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50000
052-00-1212 , 091-858-7385
TG FONE เซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่
99,99/1,99/2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่ ชั้น 3 ห้องเลขที่ 350-351 หมู่ที่ 4 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
053-288-893
IT City เซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่
99,99/1,99/2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่ ชั้น 3 หมู่ที่ 4 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
092-8232015
IT City เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่
บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) 99,99/1-2 หมู่ 4 ห้องเลขที่ 314-315 ชั้น 3 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
092-8232303
แม่วังสื่อสาร-เมญ่า
เลขที่ 55/5 ห้อง 318/2 ม.5 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
052-081547
แม่วังสื่อสาร-แม่โจ้
เลขที่ 122/2 - 122/5 ม.9 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50211
052-009128
แม่วังสื่อสาร-สำนักงานใหญ่
เลขที่ 9 ม.4 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
052-009111
แม่วังสื่อสาร-เซ็นทรัลเฟสติวัล
เลขที่ 99, 99/1, 99/2 ห้อง 302 ชั้น 3 ม.4 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
052-009148
แม่วังสื่อสาร-เซ็นทรัลแอร์พอร์ต
เลขที่ 362/2 -363 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
052-009150
แม่วังสื่อสาร-บิ๊กซีหางดง 1
เลขที่ 433/4 ม.7 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
052-009132
แม่วังสื่อสาร-บิ๊กซีหางดง 2
เลขที่ 111 ห้อง F2/2 ม.5 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
052-009141
แม่วังสื่อสาร-บิ๊กซีเชียงใหม่ 2 (Extra)
เลขที่ 94 ม.4 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
052-009133
แม่วังสื่อสาร-บิ๊กซีเชียงใหม่ 1 (ดอนจั่น)
เลขที่ 208 ม.3 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
052-009130
แม่วังสื่อสาร-บิ๊กซีลำปาง
เลขที่ 65 ห้อง102/2 ถ.ไฮเวย์ลำปาง - งาว ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 52100
055-030110
แม่วังสื่อสาร-โลตัสคำเที่ยง
เลขที่ 19 ห้อง P2003 ถ.ตลาดคำเที่ยง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
052-009137
แม่วังสื่อสาร-โลตัสจอมทอง
เลขที่ 550 ม.9 ตร.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
052-009143
แม่วังสื่อสาร-โลตัสแม่แตง
เลขที่ 239 ม.2 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
052-009135
แม่วังสื่อสาร-โลตัสหางดง
เลขที่ 132 ม.1 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
052-009139
แม่วังสื่อสาร-โลตัสฝาง
เลขที่ 577 ม.5 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
052-009145
บิ๊กซี-เชียงใหม่
เลขที่ 208 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
083-946-0887
บิ๊กซี-หางดง
เลขที่ 433/4-5 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
085-8395084
บิ๊กซี-Extra เชียงใหม่ 2
เลขที่ 94 หมู่ 4 ถนน เชียงใหม่ - ลำปาง ตำบล หนองป่าครั่ง อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50000
093-2965942,065-0626696
บิ๊กซี-หางดง 2
เลขที่ 111,111/2-5 หมู่ 5 ตำบล หางดง อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่ 50230
089-0488299
กำแพงเพชร
บิ๊กซี-กำแพงเพชร
เลขที่ 613/1 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
814898814
พิษณุโลก
IT City เซ็นทรัลพิษณุโลกบริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) 9/99  หมู่5 ห้อง 211 ชั้น 2 ตำบลพลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000092-8231985
บิ๊กซี-พิษณุโลก
บริษัท พิษณุโลก บิ๊กซี 2015 จำกัด (บริษัท พิษณุโลก บิ๊กซี 2015 จำกัด (พิษณุโลก)) 65000
-
นครสวรรค์
บิ๊กซี-นครสวรรค์
เลขที่ 320/10 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
-
บิ๊กซี-นครสวรรค์ 2
เลขที่ 610/9 หมู่ 10 ตำบล นครสวรรค์ตก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ 60000
089-524-2436
บิ๊กซี-ท่าตะโก
เลขที่ 989 หมู่ 1 ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
-
เพชรบูรณ์
โลตัส-เพชรบูรณ์
929 หมู่ 2 ตำบล สะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000
056-744-444
อุทัยธานี
บอย & บิว โฟน
90/6 ถนน เติบศิริ ตำบล อุทัยใหม่ อำเภอ เมือง จังหวัด อุทัยธานี 61000
086-937-9634
ชัยนาท
กุ้งโฟนชัยนาท
34/17 ถนน พรหมประเสริฐ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองชัยนาท จังหวัด ชัยนาท 17000
083-487-5333
สุโขทัย
แฮปปี้ โมบาย
123  ถ.สิงหวัฒน์  ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
-
ตาก
โลตัส-ตาก
29  ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
-