Tiếc cho những người ở nông thôn,cũng đam mê công nghệ nhưng cửa hàng và những điểm tổ chức sự kiện thì lại ở xa quá