ตั้งใจซื้อเครื่องมา อยากใช้โหมด ช่วยอ่าน Accessibility - Select to Speak
เลือกแล้วจะมีไอคอนลอยๆที่หน้าจอ กดแล้วเลือกตัวหนังสือที่จะพูด พอพูดเสร็จ ไอคอนก็หายไป ไม่กลับมา ต้องเปิดเครื่องใหม่อีกทีถึงจะมาใหม่(บางครั้งก็ไม่มา)
มีเพื่อนใช้Miรุ่นอื่นก็ใช้ได้ปกติ ไม่หายไป


ไม่ทราบว่าท่านอื่นเป็นบ้างไหมครับ หรือต้องแก้อย่างไร ขอบคุณครับ
ปล. MIUI 9(อัพเดตสุดแล้ว), อัพเดต Android Accessibility Suite แล้วก็ยังเหมือนเดิมครับ