máy mình chỉ Remi note 3 thay pin mà bjo chạy lại bản cài đặt cũ thì lỗi pin , lỗi cả mây ảnh , lỗi luôn tk Mi. thì sửa chữa như thế nào vậy mn