mới cập nhật lên 8.1 thấy đã có xoá phông cam trước