Có ai dùng Xiaomi redmi 5a ko . Vỏ máy ngoài cua e bị tróc sơn. Có cách nào chữa ko a. Chỉ e vs a. E cảm ơn