Cập nhật fix lỗi hoài mà không khắc phục Mi video không xem được full màn hình, Mi khắc phục nhé