In order to fulfill the basic functions of our service, the user hereby agrees to allow Xiaomi to collect, process and use personal information which shall include but not be limited to written threads, pictures, comments, replies in the Xiaomi Community, and relevant data types listed in Xiaomi's Private Policy. By selecting "Agree", you agree to Xiaomi's Private Policy and Content Policy .
Agree

Thảo luận

Pro Bunny

Van Sy | from Mi-4c

#41

phần thưởng là gì vậy ad
2017-03-06 20:06:09

Pro Bunny

Van Sy | from Mi-4c

#42

thích bài viết ở đâu vậy
2017-03-06 20:08:15

Rookie Bunny

Tam Bou | from app

#43

điểm để lên xếp hạng để lm j
2017-03-06 20:09:18

Pro Bunny

Đậu Thế Lưu | from app

#44

Tuyệt cmn vời
2017-03-06 21:18:19
bao giờ mới thành giáo sư đây
2017-03-06 21:25:42
Thấy có vẻ được đấy, sẽ được lên giáo sư trong thời gian sớm.
2017-03-06 21:49:53
hello..............
2017-03-06 21:51:22
Làm thế nào để đánh giá bài viết nhỉ ? :D
2017-03-06 22:04:41

Advanced Bunny

Sad_Eyes | from MI 4

#49

thanks for share
2017-03-07 00:50:39
cám ơn rất nhiều
2017-03-07 09:42:58
please sign in to reply.
Sign In Sign Up

Mi Comm Vietnam

MIUI 10 Beta Tester

3 Days Check-In
7 Days Check-In
21 Days Check-In
40 Days Check-In
70 Days Check-In
100 Days Check-In
1 Year Check-In
Chuyên gia tìm lỗi
Chúc mừng sinh nhật thứ 7
Nhiếp ảnh
Mi Explorers
100 threads in a Month
5K Thành Viên
Poster của tôi
20K Thành Viên
Newbie Member
Nhìn lại cùng Mi Community
#StopGivingUp
Chúc mừng năm mới 2018
50K Thành viên
Mi A2 / Mi A2 Lite
100K Thành viên
Super Brand Day
#MixItUp
MIUI 10
Ngày của Mẹ
MIUI 9th Birthday
Thong Thai 2
Redmi
Survey

Read moreGet new

Xiaomi Comm APP

Stay updated on Mi Products and MIUI

Copyright©2010-2021 Xiaomi.com, All Rights Reserved
Quick Reply To Top Return to the list