Khi sạc máy khá nóng và khi sờ vỏ mặt sau kim loại thì có hiện tượng ráp ráp nhưng khi tháo sạc thì rờ lại k còn là s nhỉ