Vẫn câu hỏi cũ mà chưa ai giải đáp đc chơi game liên quân dù đã tắt chức năng tự xoay màn hình nhưng máy vẫn tự xoay khi ko có bất cứ thao tác nào như xoay màn hình cả đang combat mà xoay cái rất khó chịu combat xong mình chết đầu tiên