มีครับต้องตั้งค่าให้แสดงที่กิจกรรม/เลือกเมนูที่ลูกศร⏬ข้าง"เดือนครับ/แล้วเลือกแสดงเป็นกิจกรรม

from app

from app