tuyệt vời quá... tháng 5 rực rỡ vs hàng loạt cửa hàng khai trương và hoạt động offline của mi fan