Mong xiaomi sẽ mở rộng store khắp mọi vùng đất nước.