เข้าศูนย์น่าจะได้จอแท้ เคยไปซ่อม redmi note4 แถวเสือป่าใช้แถวรู้สึกรำคาญเพราะเป็นจอก๊อป ตัดสินใจซื้อใหม่เลยครับ