sao mình làm trên mi A1  không thấy có nhỉ???  ai biết bảo nình với