mình đang dùng Laban key vẫn vuốt được bình thường mà :))