Bạn vào trang này tải về driver cho Redmi 5 Plus. Tải về xong cài đặt như 1 ứng dụng bình thường trên máy tính thôi nhé

https://www.xiaomigeek.com/download-xiaomi-usb-driver-windows.html